obnova kulturních památek

Pronajímáme mobilní oplocení, které slouží k rychlému, snadnému a velmi efektivnímu ohraničení prostor na nejrůznějších akcích, k oplocení staveb, či míst pro chodce. Výhodou mobilního plotu i samostojných zábran je jejich rychlá a snadná instalace, lehká přemístitelnost a skladovatelnost.
Mobilní oplocení zabraňuje nežádoucímu vstupu osob do prostoru stavby a tak zajišťuje bezpečnost veřejnosti i osob pracujících na stavbě. Je důležité i z hlediska ochrany majetku stavební firmy.

Montáž a doprava

Jsme připraveni zajistit kompletní servis. Mobilní oplocení dopravíme na místo dohodnuté s klientem. Provedeme montáž i demontáž po ukončení akce. Veškerý servis provedou naši technici, kteří mají zkušenosti s umísťováním mobilního oplocení také v nestandardních podmínkách.

Rozměr oplocení

Rozměr jednoho plotového dílu dýlka 3472mm výška 2000mm.

Cena oplocení:

Pronájem:

  • jeden plotový díl / den 49,-kč

Doprava:

  • v katastrálním území Litoměřice,paušál 500,-kč
  • ostatní doprava 17,-kč/km

Montáž:

  • jeden plotový díl včetně betonového podstavce 48 až 78,-kč dle podmínek

Demontáž:

  • jeden plotový díl včetně betonového podstavce 35 až 64,-kč dle podmínek.

cenu lze upravit dle doby pronájmu