obnova kulturních památek

„Na záchraně nemovitých kulturních památek, které jsou odkazem pro zachování kulturního dědictví dalším generacím“


Přehled realizovaných akcí 2005-2016

(místo realizace,  rok realizace, název akce, rozsah prací)


Horní Libchavy ~ 2005 ~ Liberecký kraj

Kostel sv. Jakuba Většího

Obnova stropu,krovu a střešní krytiny nad presbytářem


Litoměřice ~ 2005 ~ Ústecký kraj

Jezuitský kostel Zvěstování Panny Marie

Havarijní stav části vazných trámů


Hrušovka ~ 2005-2011(na etapy) ~ Ústecký kraj

Venkovské stavení z roku 1636

Obnova dožilých dřevěných prvků, dobové pavlače a střešní krytiny


Úštěk ~ 2006 ~ Ústecký kraj

Ptačí domek se základovým prahem na skalním masivu

Obnova dožilých dřevěných prvků roubených stěn a stropních trámů


Dolní Nezly ~ 2007 ~ Ústecký kraj

Venkovské roubené stavení

 Obnova krovu,stropu,lomenice,střešní krytiny a klempířských prvků


Brusov ~ 2007 ~ Ústecký kraj

Venkovská usedlost

Obnova konstrukce krovu,stropu,roubených stěn a střešní krytiny


Dlažkovice ~ 2007 ~ Ústecký kraj

Fara

Obnova konstrukce krovu, části stropu, střešní krytiny a klempířských prvků


Lukov ~ 2008-2011 (na etapy) ~ Ústecký kraj

Hospodářská usedlost

Obnova konstrukce krovu,stropu,pavlače,štítových stěn(lomenic) střešní krytiny a klempířských prvků


Sutom ~ 2008-2011 (na etapy) ~ Ústecký kraj

Dřevěná zvonice v areálu kostela sv. Petra a Pavla

Obnova celodřevěné konstrukce a střešní krytiny,štípaná smrková šindel, včetně oplechování věžičky


Terezín ~ 2008 ~ Ústecký kraj

Objekt bytového domu

Obnova krovu,stropu, střešní krytiny,klempířských prvků,komínových těles


Chotiměř ~ 2009 ~ Ústecký kraj

Obecní kaplička

Obnova dožilých částí konstrukce krovu, sanktusníku, krytiny a oplechování věžičky


Hrušovany ~ 2009-2011 (na etapy) ~ Ústecký kraj

Objekt kostela na nebe vzetí Panny Marie

Tesařská konstrukce zastřešení, sákristii a nartex, včetně střešní krytiny a klempířských prvků


Lounky ~ 2010 ~ Ústecký kraj

Hrázděná konstrukce zvonice přilehlá ke kostelu sv. Mikuláše

Obnova kompletní hrázděné konstrukce


Lounky ~ 2010 ~ Ústecký kraj

Hrázděná zvonice v areálu kostela sv. Mikuláše

Obnova dožilých částí konstrukce zvonové stolice.


Starý Týn ~ 2010 ~ Ústecký kraj

Venkovské roubené stavení

Obnova části krovu,dožilé pavlače a kompletní dobové lomenice


Nučnice ~ 2010 ~ Ústecký kraj

Hrázděné stavení

Obnova stropních trámů, kompletního krovu, pavlače, lomenic a střešní krytiny, klempířských prvků a komínového tělesa


Lovosice ~ 2010 ~ Ústecký kraj

Kostel sv. Václava – Ministerstvo kultury a římskokatolická farnost Lovosice

Obnova stropu, krovu a střešní krytiny nad zimní kaplí


Prosmyky ~ 2010 ~ Ústecký kraj

Kaple sv. Františka Serafinského

Oprava dobového krovu a části střešní krytiny po zásahu objektu kulovým bleskem


Dolánky nad Ohří ~ 2010 ~ Ústecký kraj

Kostel sv. Jiljí

Obnova krovu a střešní krytiny nad sákristií a marnicí


Křešice ~ 2010-2011 (na etapy) ~ Ústecký kraj

Bývalá hospodářská usedlost

Obnova konstrukce krovu, stropu, hrázdění, pavlače, lomenice, střešní krytiny, klempířských prvků, zednická obnova hrázděných stěn, obnova oken a okenic


Levín u Litoměřic ~ 2011-  (na etapy) ~ Ústecký kraj

Kostel Povýšení svátého Kříže I. etapa

  • Obnova dožilých částí sanktusníkové věže, segmentových krokví, konstrukce krovu, prkenného bednění, střešní krytiny-falcovka, klempířské prvky
  • Obnova systému ochrany proti blesku

Lovosice ~ 2011 ~ Ústecký kraj

Kostel sv. Václava I. etapa

Obnova části krovu a střešní krytiny na hlavní lodi kostela I.etapa


Rohatce ~ 2011 ~ Ústecký kraj

Kostel Všech Svatých I. etapa

Obnova luceren a hrotnic


Lukov ~ 2011 ~ Ústecký kraj

Hospodářská usedlost

Obnova konstrukce přístěnku,střešní krytiny a klempířských prvků


Dolní Podluží ~ 2011 ~ Ústecký kraj

Kostel sv. Kateřiny I. etapa

  • Statické zajištění stropu nad presbytářem, obnova dožilých konstrukčních prvků krovu a stropu
  • Záchrana stropních maleb-fresek

Konojedy ~ 2012 ~ Ústecký kraj

Roubené venkovské stavení

Dobové prkenné bednění(deštění) roubené stěny,obnova podstávek


Litoměřice ~ 2012 ~ Ústecký kraj

Objekt severočeské galerie výtvarného umění Litoměřice

  • Obnova dobové pavlače a schodiště na měšťanském domě
  • Provedené tesařské, truhlářské, pokrývačské, klempířské a zednické práce

Blíževedly ~ 2012 ~ Liberecký kraj

Objekt bývalé obecní kovárny

Obnova stropu, krovu, střešní krytiny a klempířských prvků


Dolní Podluží ~ 2012 ~ Ústecký kraj

Kostel sv. Kateřiny

Obnova zděné a dřevěné korunové římsy a části stropu nad presbytářem


Rohatce ~ 2012 ~ Ústecký kraj

Kostel Všech Svatých II. etapa

Obnova střešní krytiny


Levín u Litoměřic ~ 2012 ~ Ústecký kraj

Kostel Povýšení svatého Kříže II. etapa obnovy

Obnova dožilé konstrukce segmentového krovu a střešní krytiny


Milešov ~ 2012 ~ Ústecký kraj

Kostel sv. Antonína Paduánského I. etapa

Obnova dožilé střešní krytiny, klempířských prvků a konstrukce krovu


Lukov ~ 2012 ~ Ústecký kraj

Hospodářská usedlost

Obnova dožilých podstávek


Dolní Podluží ~ 2013 ~ Ústecký kraj

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské

Doplnění části překládané prkenné podlahy na obnovených vazných trámech


Dlažkovice ~ 2013 ~ Ústecký kraj

Kostel sv. Václava

Obnova střešní krytiny, klempířských prvků, dřevěných částí konstrukce krovu nad hlavní lodí a presbytářem, celková obnova sanktusníkové věže


Milešov ~ 2013 ~ Ústecký kraj

Kostel sv. Antonína Paduánského II. etapa

Obnova dožilých částí konstrukce krovu, vazných trámů a střešní krytiny


Litoměřice ~ 2013 ~ Ústecký kraj

Objekt měšťanského domu, dvorní trakt v památkové rezervaci Litoměřice

Obnova dožilých částí konstrukce krovu, stropu a střešní krytiny


Litoměřice ~ 2013 ~ Ústecký kraj

Objekt budovy stálé expozice v severočeské galerii výtvarného umění Litoměřice

Obnova dožilé střešní krytiny a volských ok


Dolní Podluží ~ 2013 ~ Ústecký kraj

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské

Obnova části stropu a krovu nad hlavní lodí kostela, obnova střešní krytiny, doplnění ztužujících táhel


Dolní Podluží ~ 2013 ~ Ústecký kraj

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské

Obnova části stropu, krovu a dřevěné korunové římsy


Rohatce ~ 2014 ~ Ústecký kraj

Kostel Všech svatých

Obnova krovu zvonového nástavce


Zahořany ~ 2014 ~ Ústecký kraj

Kostel Nejsvětější trojice

Statické zajištění hlaví lodi kostela a krovu


Hrušovany ~ 2014 ~ Ústecký kraj

Kostel na nebe vzetí panny Marie – zvonice

Obnova krovu a části střešní prejzové krytiny


Lovosice ~ 2014 ~ Ústecký kraj

Kostel sv. Václava

III. etapa obnovy střešní krytiny a klempířských prvků


Velemím ~ 2014 ~ Ústecký kraj

Kostel sv. Martina

Havarijní stav klempířských prvků a části střešní krytiny


Milešov ~ 2014 ~ Ústecký kraj

Kostel sv. Antonína Paduánského III.etapa

Obnova sanktusníkové věže, obnova stropních trámů, střešní krytiny a doplnění kompletní plné vazby, střešní krytiny a klempířských prvků


Třebenice ~ 2014 ~ Ústecký kraj

Hřbitovní zvonice I.etapa

Demontáž kompletní dřevěné konstrukce, střechy a soklového zdiva


Těchobuzice ~ 2015 ~ Ústecký kraj

Roubené venkovské stavení

Obnova dožilých částí konstrukce krovu,výměna střešní krytiny


Litoměřice ~ 2015 ~ Ústecký kraj

Hradební bašta – součást městského opevnění

  • Oprava stávající střešní krytiny (štípaný smrkový šindel) chemická ochrana krovu a nátěr střešní krytiny
  • Výměna stávajících oken a dveří

Milešov ~ 2015 ~ Ústecký kraj

Měšťanský dům – stálá expozice naivního umění litoměřické galerie výtvarného umění

Kompletní obnova dožilé střešní krytiny,štípaný smrkový šindel


Lovosice ~ 2015 ~ Ústecký kraj

kostel sv. Václava  IV. etapa

Obnova části střešní krytiny


Třebenice ~ 2015 ~ Ústecký kraj

hřbitovní zvonice z roku 1683  II. etapa

Montáž nové konstrukce dle dobového provedení,obnova konstrukce sanktusníkové věže,prkenné deštění,střešní krytina štípaný šindel


Zahořany ~ 2015 ~ Ústecký kraj

kostel Nejsvětější Trojice  II.etapa

Obnova části krovu nad presbytářem a část střešní krytiny


Valkeřice ~ 2016 ~ Ústecký kraj

venkovské roubené stavení s přilehlou stodolou.Ročení 1721

Obnova konstrukce krovu a stodoly,stropu,štítových lomenic,střešní krytiny


Těchobuzice ~ 2016 ~ Ústecký kraj

hospodářská usedlost  II.etapa

Obnova štítové lomenice a části roubených stěn